OVER DE SDE++

De SDE++ (Stimulering Duurzame Energietransitie) is een exploitatiesubsidie die de Rijksoverheid beschikbaar stelt. Aanvragers krijgen een bepaald bedrag aan subsidie voor iedere kWh groene energie die zij opwekken. Hoe hoog het subsidiebedrag precies is, hangt af van de aanvrager zelf. De SDE++ wordt namelijk aangevraagd voor een zogenaamd basisbedrag, dat weergeeft tegen welke prijs de aanvrager groene energie kan opwekken. De subsidie bestaat uit het verschil tussen dit basisbedrag (de kostprijs van de techniek die de CO₂ reduceert, in dit geval zon-PV) en het correctiebedrag (de prijs van grijze energie reflecteert, zie onderstaand figuur). Het basisbedrag wordt voor de gehele subsidielooptijd vastgelegd, terwijl het correctiebedrag jaarlijks wordt vastgesteld.

De hoogte van het correctiebedrag hangt af van het feit of de stroom direct op locatie gebruikt wordt of dat de stroom wordt teruggeleverd aan het net. Bij teruglevering aan het net is het correctiebedrag lager en dus de netto subsidie het hoogst. Hierbij wordt echter niet bespaard op de stroomlasten (levering, energiebelasting en transportkosten).

 

De SDE++ is de opvolger van de SDE+ subsidie. Het grootste verschil in de subsidie is dat ook wordt gekeken naar de hoeveelheid vermeden CO₂ van een techniek. Hierdoor is de regeling complexer geworden. Een quickscan of haalbaarheidsonderzoek helpt om de juiste aanvraagstrategie te bepalen.   

De aanvraagronde voor de SDE++ start in september 2020. Ondernemers kunnen zelf de SDE++ aanvragen of een intermediair hiervoor machtigen. Via Zon op Bodegraven-Reeuwijk kan Greenspread voor uw onderneming een quickscan of haalbaarheidsonderzoek uitvoeren en op basis daarvan de SDE++-subsidie aanvragen als intermediair.

Uitleg SDE_updateZOBR.png

WAAROM MOET IK NU SDE++ AANVRAGEN?

De afgelopen jaren is het maximaal aan te vragen basisbedrag voor zon-PV gedaald (zie onderstaande figuur, met het basisbedrag op de Y-as). Naar verwachting zal deze trend de komende jaren doorzetten. Daarmee zal de SDE++-subsidie steeds lager worden. Vanuit een financiële overweging is het daarom handig om zo snel mogelijk gebruik te maken van de SDE++-subsidie!

ZOBR_update2.png
Ontwikkeling pv prijzen update - feb 202