ZON OP UW DAK

Zelf verbruiken

Eigen investering

Zelf investeren

Zelf verbruiken

Geen eigen investering

Lease

Niet zelf verbruiken

Geen eigen investering

Dakverhuur

Niet zelf verbruiken

Geen eigen investering

Postcoderoos

OPTIE 1

Zelf investeren

Wilt u graag zonnepanelen op uw dak? Met een eigen investering heeft u meestal het hoogste rendement en de laagste terugverdientijd. Uw inkomsten bestaan voornamelijk uit vermeden stroomlasten en eventueel inkomsten vanuit de SDE++-subsidie. In ruil daarvoor draagt u wel zorg voor het PV-systeem op het dak. Voor de monitoring, het onderhoud en beheer kunt u een externe partij aanwijzen. 

OPTIE 2

Lease

Wel zonnepanelen, maar niet zelf investeren? Dat maken veel partijen mogelijk via een lease. Deze externe partij neemt de betaling van alle zonnepanelen op zich en blijft 15 jaar lang eigenaar van de installatie. Op die manier worden de opbrengsten en risico’s van het project gedeeld, waarbij er voor de dakeigenaren volledige ontzorging is. Deze derde partij neemt ook tijdens de leaseperiode de monitoring van de systeemprestaties en het beheer en onderhoud op zich. Kortom: duurzaam zonder zorgen.

U betaalt een vast bedrag per kwartaal voor de zonnepanelen. Dit bedrag verdient u terug vanuit de vermeden stroomlasten, omdat u minder stroom van het net afneemt. Na de lease draagt de derde partij het eigendom over en profiteert u nog minimaal 10 jaar (waarschijnlijk veel langer) van de voordelen van zonnepanelen.

OPTIE 3

Dakverhuur

Bij dakhuur stelt u uw dak beschikbaar voor de plaatsing van zonnepanelen door een derde partij. Deze partij ontzorgt u volledig tijdens de projectontwikkeling en het beheer en onderhoud tijdens de looptijd van het project. Uw dak en het PV-systeem worden dan ook juridisch gescheiden met behulp van een recht van opstal. De opgewekte elektriciteit zal direct worden teruggeleverd aan het elektriciteitsnet via een nieuwe aansluiting.
In ruil voor het beschikbaar stellen van uw dak ontvangt u een jaarlijkse vergoeding per paneel. Vaak is de looptijd van het project 16 jaar, gelijk aan de looptijd van de SDE++-subsidie. Tijdens deze looptijd krijgt u dus, zonder eigenlijk iets te hoeven doen, een jaarlijkse vergoeding voor 16 jaar. Na de looptijd van de dakhuurovereenkomst kunt u ervoor kiezen de afspraken te verlengen, het systeem over te nemen voor de restwaarde of het te laten verwijderen.

OPTIE 4

Postcoderoos

Heeft u zelf geen interesse in het gebruiken van zonne-energie of het plaatsen van zonnepanelen, maar wilt u alsnog een maatschappelijke bijdrage leveren? Dat kan!

Energiecoöperatie Bodegraven-Reeuwijk zoekt namelijk daken voor postcoderoosprojecten. Via een postcoderoosproject kunnen omwonenden financieel participeren in het systeem door een aantal panelen te kopen.

 

Zo kunnen mensen via een administratieve structuur (ze verbruiken niet daadwerkelijk de door hun panelen opgewekte energie) financieel profiteren van zonne-energie als ze op hun eigen dak geen panelen willen of kunnen plaatsen.