WERKWIJZE

Via Zon op Bedrijfsdaken Bodegraven-Reeuwijk bieden de gemeente en het Ondernemers Platform ondernemers in de regio twee opties (een quickscan of haalbaarheidsonderzoek) aan om de technische en financiële haalbaarheid van zonnepanelen inzichtelijk te maken. Een dergelijk onderzoek geeft voor u aan hoeveel zonnepanelen er op uw dak kunnen, rekening houdend met obstakels en schaduw, een opbrengstprognose, evenals een uitgewerkte business case zodat u weet wat de terugverdientijd en het rendement is. Daarnaast is een quickscan of haalbaarheidsonderzoek nodig om in aanmerking te komen voor de SDE++-subsidie. Hieronder zal verder worden toegelicht wat het verschil is tussen een quickscan en een haalbaarheidsonderzoek, inclusief voorbeelden.

Voor het uitwerken van deze onderzoeken werken de gemeente en het Ondernemers Platform samen met Greenspread. Greenspread is een onafhankelijk adviesbureau met een bewezen track record op het gebied van verduurzaming van vastgoed, het aanvragen van subsidies en het aantrekken van financiering. Meer informatie over Greenspread kunt u hier vinden.

 

OPTIE 1

QUICKSCAN

€200

Greenspread vraagt €250 voor een quickscan. De gemeente draagt €50 bij. Zo hoeft u als ondernemer maar €200 te betalen.

Gratis

De gemeente, het OPBR en Greenspread bieden de eerste 15 aanmeldingen een extra subsidie van €200*. Hierdoor is een quickscan voor u gratis. Er zijn momenteel nog 8 plekken over. Meld u nu aan!

* Geldig voor dakoppervlakken van minimaal 70 m² .

Via een quickscan krijgt u een bondig overzicht van de financiële en technische haalbaarheid van zonnepanelen op uw bedrijfsdak. Aan de hand van recente satellietfoto's van uw dak krijgt u via Greenspread inzicht in:
Het aantal panelen dat ongeveer op uw dak geplaatst kan worden;

Een raming van de investering in het systeem dat op uw dak past;

De verwachte energieproductie van het zonne-energiesysteem, rekening houdend met oriëntatie en hellingshoek en eventuele beschaduwing;​

De verwachte jaarlijkse besparing op uw energienota;​

Eventuele financieringslasten;

De verwachte terugverdientijd.

OPTIE 2

HAALBAARHEIDSONDERZOEK

€650​

Greenspread vraagt €750 voor een HBHO. De gemeente draagt €100 bij. Zo hoeft u als ondernemer maar €650 te betalen. 

€450

De gemeente, het OPBR en Greenspread bieden de eerste 15 aanmeldingen een extra subsidie van €200*. Hierdoor is een HBHO voor u €450. Er zijn momenteel nog 8 plekken over. Meld u nu aan!

* Geldig voor dakoppervlakken van minimaal 70 m² .

Via een haalbaarheidsonderzoek (HBHO) krijgt u een uitgebreid overzicht van de financiële en technische haalbaarheid van zonne-energie op uw bedrijfsdak. Op basis van een locatiebezoek brengen we nauwkeurig in kaart wat de (on)mogelijkheden zijn op de daken en wat geschikte posities zijn voor omvormers en kabeltracés. Via een HBHO van Greenspread krijgt u inzicht in:
Het exacte aantal panelen dat op uw dak geplaatst kan worden;
Het kabeltracé;

De locatie waar de omvormers geplaatst kunnen worden;​

Het ballastplan;
De verwachte energieproductie van het zonne-energiesysteem, rekening houdend met oriëntatie en hellingshoek en eventuele beschaduwing;

De verwachte jaarlijkse besparing op uw energienota;

Eventuele financieringslasten;
De verwachte terugverdientijd.
 
 

DOCUMENTEN

Hier kunt u een voorbeeld vinden van een quickscan en haalbaarheidsonderzoek. Ook treft u hier een checklist aan van de documenten die u moet aanleveren. Wilt u direct opdracht geven aan Greenspread? Dat kan via het opdrachtformulier.

Voorbeeld quickscan
Voorbeeld haalbaarheidsonderzoek
Checklist
Opdrachtformulier
Machtigingsformulier